fbpx

Concediul de odihnă

Concediul de odihnă este un drept al angajatului, dar care este obligatoriu de efectuat în fiecare an. De asemenea, nu poți renunța la acest drept (de exemplu, dacă ai nevoie de mai mulți bani și ai vrea să primești niște bani în plus în loc de concediu).


Iată câteva lucruri interesante despre concediul de odihnă pe care ar fi bine să le știi:

 1. Codul muncii prevede o durată minimă a concediului de odihnă anual de 20 de zile
  lucrătoare.
 2. Angajatorii pot oferi, prin contract, mai multe zile de concediu.
 3. Următoarele situații în care nu lucrezi, nu sunt incluse în zilele de concediu de odihnă:
  sarbători legale;
   zile libere plătite, stabilite prin contractul colectiv de muncă;
   perioade de incapacitate temporară de muncă;
   concediu de maternitate;
   concediu paternal;
   concediu de risc maternal;
   concediu pentru îngrijirea copilului bolnav;
   concediu de îngrijitor.

Dacă una dintre situațiile de mai sus apare neprevăzut în timpul concediului de odihnă, acesta se întrerupe, iar tu vei beneficia de restul zilelor de concediu după încetarea situației neprevăzute sau le vei reprograma.

 1. Dacă nu consumi toate zilele de concediu, va trebui să le iei obligatoriu în primele 18 luni începând cu anul următor.
 2. Indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte de către angajator, cu cel puţin 5 zile
  lucrătoare înainte de plecarea ta în concediu. Aceasta include și indemnizațiile și sporurile cu caracter permanent.
 3. În cadrul perioadelor de concediu stabilite anterior, salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel puțin 60 de zile anterioare efectuarii acestuia.
 4. Concediul de odihnă poate fi întrerupt:
   la cererea ta ca angajat, pentru motive obiective;
   de angajator, acesta te poate rechema din concediul de odihnă în caz de forţă majoră sau pentru interese urgente care impun prezenţa ta la locul de muncă. În acest caz, angajatorul are obligaţia de a suporta toate costurile întoarcerii tale și ale familiei tale și eventualele prejudicii suferite.
 5. Dacă te afli într-una dintre următoarele situații, beneficiezi de un concediu de odihnă suplimentar de cel puțin 3 zile lucrătoare:
   ești un tânăr în varstă de până la 18 ani;
   lucrezi în condiții grele, periculoase sau vătămătoare;
   ești nevăzător;
   ai un handicap.
 6. Dacă ești salariată și urmezi o procedură de fertilizare, «in vitro», beneficiezi anual de un concediu de odihnă suplimentar, plătit, de 3 zile lucrătoare. În acest caz, cererea privind acordarea concediului suplimentar trebuie să fie însoțită de scrisoarea medicală eliberată de medicul specialist.
 7. Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul în care contractul individual de muncă încetează și au rămas zile de concediu care ți se cuveneau.

Pentru a te bucura de protecția pe care Codul Muncii o oferă angajaților, este foarte important să îți cunoști drepturile, dar și obligațiile!